XVI Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)


COMUNICACIONS A LES XVII JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS

 

1a Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament al tema i a alguna de les ponències de les Jornades. Seran molt benvingudes les comunicacions que es tractin la matèria objecte del programa amb referència a l’ordenament civil estatal o al d’altres territoris amb Dret civil propi. L’ extensió màxima serà de 40 fulls DIN A4 i la mínima de 10 fulls.
2a Abans del dia 10 de setembre de 2012 s’haurà de remetre  un resum de la comunicació per correu electrònic a la Secretaria de les Jornades a l’adreça jornades@elaw.udg.edu, el qual serà lliurat posteriorment al públic assistent. Aquest resum no podrà excedir els 10 fulls DIN A4.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades. Les comunicacions seleccionades es presentaran en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades. Les comunicacions seleccionades es presentaran en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
4a El text complet de la comunicació s'haurà de remetre a la Secretaria de les Jornades per correu electrònic a l’adreça jornades@elaw.udg.edu abans del dia 30 de gener de 2013.
5a Les comunicacions quedaran a disposició de l'organització. D’entre les comunicacions rebudes, el Comitè Científic de les Jornades seleccionarà aquelles que seran publicades en el llibre dels materials. Les comunicacions seleccionades no es podran publicar a cap altre lloc sense l’autorització de l’organització.

 

COMUNICACIONS ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES
 

PRIMERA PONÈNCIA
 
INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Paloma de Barrón Arniches

El recurso a la asistencia como alternativa a la incapacitación. Una mirada al modelo italiano.
Descarregar en PDF Cristina Guilarte Martín-Calero El procedimiento para la adopción de las medidas de protección: una propuesta de reforma.

 

 

 

 

SEGONA PONÈNCIA
 
ELS FILLS MENORS DAVANT LA RUPTURA DELS PROGENITORS
 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Reyes Barrada Orellana


Guarda compartida. Jurisprudència catalana de las Audiencias provinciales y del TSJ.

Descarregar en PDF

José Antonio García González


L'execució de mesures personals relatives als fills menors en els procediments de família i el Llibre segon del Codi civil de Catalunya.

Descarregar en PDF

Francesca Llodrà Grimalt

 

L’alletament matern perllongat com a manifestació de la dedicació i vinculació especial de la mare amb els fills.

 

 

TERCERA PONÈNCIA
 
ASPECTES ECONÒMICS DE LA RUPTURA CONJUGAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF Lídia Arnau Raventós

L’art. 232-9 CCCat i els actes en perjudici del dret a la compensació.
Descarregar en PDF Joaquim Betriu Monclús
Las costas procesales en los procedimientos de familia.
Descarregar en PDF Jorge Castiñeira Jerez
La ineficacia de los pactos en previsión de la ruptura conyugal ante el cambio sobrevenido de circunstancias.
Descarregar en PDF Núria Ginés Castellet
Los pactos pre-ruptura sobre el hecho mismo de la ruptura conyugal y sobre los derechos y deberes conyugales en el contexto del Código civil de Cataluña.
Descarregar en PDF Federico Arnau Moya
Aspectos económicos de la ruptura conyugal en la ley valenciana de custodia compartida.

 

 

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XVII Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14