XVI Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

30 anys

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)


COMUNICACIONS A LES XVI JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
 
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS

 

1a Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament al tema i a alguna de les ponències de les Jornades. Seran molt benvingudes les comunicacions que es tractin la matèria objecte del programa amb referència a l’ordenament civil estatal o al d’altres territoris amb Dret civil propi. L’ extensió màxima serà de 40 fulls DIN A4 i la mínima de 10 fulls.
2a Abans del dia 10 de setembre de 2010 s’haurà de remetre  un resum de la comunicació per correu electrònic a la Secretaria de les Jornades a l’adreça jornades@elaw.udg.edu, el qual serà lliurat posteriorment al públic assistent. Aquest resum no podrà excedir els 10 fulls DIN A4.
3a Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure a les Jornades. Les comunicacions seleccionades es presentaran en el moment previst al programa, durant un període màxim de 10 minuts.
4a El text complet de la comunicació s'haurà de remetre a la Secretaria de les Jornades per correu electrònic a l’adreça jornades@elaw.udg.edu abans del dia 30 de gener de 2011.
5a Les comunicacions quedaran a disposició de l'organització. D’entre les comunicacions rebudes, el Comitè Científic de les Jornades seleccionarà aquelles que seran publicades en el llibre dels materials. Les comunicacions seleccionades no es podran publicar a cap altre lloc sense l’autorització de l’organització.

 

COMUNICACIONS ORDENADES ALFABÈTICAMENT PER AUTORS I PONÈNCIES
 

PRIMERA PONÈNCIA
 
EL DESPLEGAMENT DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

José Domingo Valls Lloret i Manel Hatero Jiménez

La codificació de la part general del Dret d’obligacions i contractes de Catalunya: la qüestió competencial com a principal problema en relació amb les bases de les obligacions contractuals

 

SEGONA PONÈNCIA
 
EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Chantal Moll de Alba

Facultat resolutòria i clàusula resolutòria a la compravenda immobiliària

 

 

QUARTA PONÈNCIA
 
LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Miquel Martín Casals i Albert Ruda González

El mal samarità. L’absorció de beneficis per la gestió impròpia de negocis aliens

 

CINQUENA PONÈNCIA
 
LES ALTRES FONS D'OBLIGACIONS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Carles Vendrell Cervantes

L’acció d’enriquimentinjustificat per intromissió en dret d’altri: naturalesa, contingut i substantivitat jurídica pròpia en el Dret privat espanyol i en el marc comú de referència (PEL Unj. Enr.)

     

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XVI Jornades > Comunicacions

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14