Instruments per a l'estudi del Dret:
Recursos jurídics a Internet
(pàgina 7)

 

  • Introducció
  • Índexs
  • Legislació
  • Jurisprudència
  • Publicacions
  • Webs institucionals
  • Recerca

Recerca

Per acabar, una breu referència a la recerca jurídica a Internet. En aquest punt s'ha de distingir, ja que no és el mateix fer una petita cerca per fer una pràctica de classe, un treball d'una assignatura o per complementar els apunts, que la recerca a la qual es dediquen molts professors universitaris i la resta del personal investigador. Generalment s'associa la paraula "recerca" a la investigació en ciències naturals, com ara en el terreny de la física, la química, etc. En canvi, hi ha també una recerca en matèria de ciències socials i, en particular, del Dret. Els seus resultats es poden veure en les Tesis doctorals, els articles de fons, monografies i demés treballs publicats per professionals del Dret i, àdhuc, en algunes ocasions, per estudiants.

Exemple

L'any 1978, una estudiant de Dret als Estats Units va publicar un treball en una revista jurídica, la "Fordham Law Review":

Naomi SHEINER, "DES and a Proposed Theory of Enterprise Liability", Fordham L. Rev. 1978, 963-1007.

En aquest article, va proposar una solució per resoldre un problema de responsabilitat per danys causats per un medicament defectuós. Moltes noies d'aquell país patien greus problemes de salut a causa d'un medicament consumit per les seves mares durant l'època d'embaràs. El medicament en qüestió es deia DES.
Tanmateix, els resultava impossible identificar al fabricant del producte tant de temps després. La Naomi, autora de l'article, va proposar que responguessin tots els fabricants, segons la seva quota de mercat. Segurament, no podia imaginar que poc temps després un Tribunal de California faria cas de la seva proposta i resoldria una important demanda conforme a aquesta teoria . El cas en qüestió, "Sindell contra Abbott Laboratories", va fer època!

 

Seguiu les indicacions dels professors El paper de la doctrina té una importància cabdal per a la legislació i la jurisprudència i per tant per al bon funcionament de l'Estat de Dret! A més resulta molt útil com a instrument per estudiar Dret si es localitza i selecciona la bibliografia rellevant sobre un tema! Per això el primer que cal fer és posar atenció a la bibliografia recomanada en els programes de les assignatures i fer cas de les indicacions dels professors.

Com a indicació general cal tenir en compte que a Internet s'hi troba molta informació, però d'un valor molt desigual. Els buscadors d'informació són útils fins a un cert punt i resulta convenient adoptar un punt de vista crític amb els resultats que ens donen. Els buscadors "generals" són pàgines que contenen un motor o giny de recerca que ens permet trobar altres pàgines que parlen d'un determinat tema. Certament, en aquests buscadors podem trobar molta informació, però degut al seu caràcter general moltes vegades ens ofereixen resultats que s'ajusten poc a la nostra consulta.

Per exemple, si us interessa trobar informació sobre l'anomenada traditio, que és un terme que es fa servir en el Dret civil, els buscadors generals us enviaran fonamentalment a pàgines que tenen poc a veure amb el Dret. Això és degut al caràcter amfibològic del terme en qüestió. Per aquesta raó resulta recomanable cercar diversos termes a la vegada, per exemple, traditio dret civil. El mateix passa si, estudiant Dret romà, busqueu "edil". El primer resultat de Google és una empresa de productes impermeabilitzants (!). En aquest cas seria millor buscar l'expressió completa en llatí: aediles curules o en espanyol: ediles curules.

Si esteu estudiant filosofia del Dret i voleu saber més sobre Hart, heu de buscar no només amb el seu cognom, sinó també amb el seu nom o les inicials del mateix (p.ex. "Hart HLA"). El mateix passa si esteu buscant qui va ser el jurista Oliver Wendell Holmes. Si busqueu només pel cognom, els primers resultats es referiran a una coneguda top model o al personatge de ficció creat per Arthur Conan Doyle. Si no teniu aquesta informació a mà, complementeu la vostra consulta amb una altra dada: seria molt útil saber el títol d'una obra seva, informació que pot aparèixer als materials de l'assignatura. Així evitareu, per exemple, que si esteu buscant material sobra l'obra d'un pensador com Hayek, us surtin pàgines d'una coneguda actriu de Hollywood. En resum, la vostra consulta ha de ser el més específica possible. Per seguir amb l'exemple de Hayek, si sabeu el nom de pila és bo posar-lo (Friedrich), o el títol de l'obra que us interessa (per exemple, Camino de servidumbre, llibre que --per cert-- trobareu a la nostra Biblioteca). Portada del llibre de Hayek

Trobareu una selecció de buscadors generals en llengua espanyola o catalana aquí: (http://civil.udg.edu/pagina/quaerendo/general.htm).

Per acotar la vostra recerca, i en tot cas no perdre el temps, el millor és fer servir cercadors especialitzats. En trobareu a les bases de legislació que hem vist a la pàgina 3 o bé a la Pàgina Jurídica (http://civil.udg.edu/pagina/quaerendo.htm). Si la vostra recerca té relació amb el Dret d'altres països, vegeu la secció de recerca següent: (http://civil.udg.edu/epclp/Search.htm). 

 

FI DE LA PRIMERA SESSIÓ

 

(seguir: anar a la segona sessió)

(pàgina 1) (pàgina 2) (pàgina 3) (pàgina 4) (pàgina 5) (pàgina 6)

 

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -