Instruments per a l'estudi del Dret:
Recursos jurídics a Internet
(pàgina 5)

 

 • Introducció
 • Índexs
 • Legislació
 • Jurisprudència
 • Publicacions
 • Webs institucionals
 • Recerca

Publicacions

A grans trets podem diferenciar el que són les publicacions oficials i les publicacions privades. Entre les primeres tenim els butlletins on es publiquen les normes jurídiques després de la seva aprovació, tot essent aquesta publicació requisit necessari perquè la norma que sigui entri en vigor (article 2.1 del Codi Civil). Entre les publicacions privades trobem els llibres i les revistes. Precisament les editorials privades són un exemple clar de la tendència a posar cada cop més materials a l'abast dels navegants d'Internet. Podeu veure la selecció d'enllaços que recull la secció "Publicacions" (http://civil.udg.edu/pagina/publi.htm). Fixeu-vos especialment en les pàgines de:

 • el Boletín Oficial del Estado (BOE) (http://www.boe.es):
  Us dóna accés a les últimes novetats relacionades amb el butlletí, inclosa informació sobre ajuts i beques. Publica el butlletí diari de dilluns i dissabte. Els dels dos mesos anteriors estan en obert i els més antics s'han de consultar mitjançant una base de dades de pagament.

BOE

 • el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (http://www.gencat.net/diari):
  Cada comunitat autònoma té el seu butlletí oficial propi. A Catalunya s'anomena DOGC i es publica de dilluns a divendres a Internet. També estan disponibles gratuïtament els diaris dels últims 30 dies.

DOGC

 • el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) (http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html):
  La normativa i els actes emanats de les institucions europees són cada vegada més importants. La Unió Europea publica un diari on trobareu els seus textos complets.

DOUE

També és important estar familiaritzats amb el fons de la biblioteca de la vostra facultat, que també podeu consultar per Internet (http://biblioteca.udg.edu/cataleg/cataleg.html). Si no trobeu allò que busqueu, el personal de biblioteca us informarà de com funcionen els diversos catàlegs col·lectius, com per exemple el CCUC (http://www.cbuc.es/ccuc/).

Entre les publicacions privades cal subratllar la proliferació de publicacions exclusivament electròniques o digitals. En efecte, algunes revistes ni tan sols es publiquen en suport paper sinó que apareixen directament a la xarxa. La seva acessibilitat les converteix en eines a tenir molt en compte. Un clar exponent d'aquesta tendència és InDret (http://www.indret.com), una publicació especialitzada en Dret que ofereix en obert nombrosos estudis i materials.

Els textos es publiquen en format pdf, com és usual en moltes revistes digitals. Això significa que el vostre navegador necessitarà un programa anomenat Adobe Reader per poder llegir els textos. Podeu veure'n un exemple aquí: Plácida Ferrer Dupuy, "Incidencia fiscal de la Ley catalana sobre Uniones Estables de Parejas, Ley 10/1998, de 15 de julio", InDret 2005, Working Paper núm. 307.

InDret

Incidencia fiscal...

 

"Adobe... què?"

Molts documents que es troben a la xarxa estan en format "PDF". Aquesta abreviatura significa "portable document format" i té l'avantatge que els documents es veuen a la pantalla tal i com els va elaborar el seu autor. El programa per llegir-los és gratuït i es pot descarregar aquí. Tanmateix, el programa ja està instal·lat als ordinadors de l'aula d'informàtica de la UdG.

Descarregar Adobe Reader
 

 

 

Aquesta i altres revistes integren l'anomenada "Biblioteca Digital". Sobre ella podeu consultar la secció que li dedica la web de la Biblioteca UdG (http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/index.asp). L'accés a través dels ordinadors de la vostra Universitat us permetrà accés gratuït als seus continguts. Especialment cal fixar-se en l'apartat de Dret, on trobareu els recursos electrònics agrupats per matèries. Si feu un cop d'ull a un dels apartats, com per exemple el de Dret comunitari, veureu que també estan ordenats per tipus de recurs, de la forma següent: Bases de Dades, Llibres electrònics, Revistes electròniques i, finalment, Portals Temàtics.

 

(segueix)

(pàgina 1) (pàgina 2) (pàgina 3) (pàgina 4)

 

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -