Instruments per a l'estudi del Dret:
Recursos jurídics a Internet
(pàgina 3)

 

  • Introducció
  • Índexs
  • Legislació
  • Jurisprudència
  • Publicacions
  • Webs institucionals
  • Recerca

Legislació

Quan busqueu una pàgina de legislació cal que penseu que el més important no és trobar aquesta o aquella llei, sinó que el text legal que s'hi publiqui sigui fiable. S'ha de tenir en compte que publicar una pàgina a Internet --sigui una llei o una altra cosa-- és relativament senzill. Qualsevol ho pot fer amb uns mínims coneixements, sigui o no jurista. Precisament, hi ha un acudit gràfic molt famós a la xarxa, fet per l'humorista Peter Steiner per al diari nordamericà New Yorker (publicat el 5 de juliol de 1993 a la seva pàgina 61), que mostra a dos gossos davant d'un ordinador. Un d'ells diu a l'altre: "A Internet, ningú no sap que ets un gos" ("On the Internet, Nobody Knows You're a Dog"; podeu veure l'acudit aquí). Tractant-se de lleis, doncs, cal destriar molt bé les pàgines professionals de les de mers aficionats.
 
Cliqueu per veure'n l'ampliació.
Cal fixar-se en la data d'actualització! De fet, el més difícil no és publicar o, com també es diu, "penjar" quelcom a la web, sinó mantenir la informació al dia. Les pàgines web no s'actualitzen soles! Per això, en algunes ocasions trobareu materials que no estan actualitzats, o bé que no contenen informació sobre quan es van publicar. En general, és recomanable consultar recursos que ens inspirin certa  confiança, ja sigui perquè en coneixem l'autor, perquè hi apareix informació sobre el mateix, es tracta d'una institució pública, una universitat, o similar; perquè indica les seves fonts, etc.

Una altra dada a tenir en compte és que a Internet es troben molts textos legals sobre la mateixa matèria, i que no són coincidents perquè es tracta de la mateixa llei en les seves diverses versions (per exemple, abans i després d'haver estat modificada pel Parlament), o de lleis de diversos països. Cal, doncs, fixar-se també en tota aquella informació que la web que estem consultant ens pugui donar sobre la vigència de la llei, les seves modificacions, els preceptes que han estat derogats, on podem trobar aquestes modificacions en suport paper, així com, evidentment, a quin país pertany la llei.

Exemple

Si fem una cerca al Google tot buscant legislació processal espanyola, i no sabem com s'anomena la llei de referència, hem de tenir molta cura. Si provem sort tot buscant, per exemple, "código procesal", en realitat obtindrem resultats de lleis d'altres països on aquest codi existeix (sobretot d'Argentina). En canvi, no obtindrem el text que realment ens interessa: la Llei d'enjudiciament civil. Per això és recomanable l'ús dels portals d'informació jurídica com Pàgina Jurídica i similars.

De cares a l'estudi dels textos legals, és convenient també tenir present que a Espanya coexisteixen el Dret estatal, que està format per les normes jurídiques derivades de les instàncies normatives de l'Estat espanyol, amb els Drets de les diverses Comunitats Autònomes, i, especialment en el nostre cas, el Dret de Catalunya. Si prenem com a exemple el cas del Dret civil, veiem que si bé per una banda tenim el Código Civil de 1889 (http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/CC/INDEXCC.htm) i una sèrie de lleis especials (això és, que estan fora del Codi), també hi ha unes altres lleis que integren pròpiament el Dret català, com són la Compilació del Dret civil de Catalunya, el Codi de successions per causa de mort a Catalunya, el Codi de família i, àdhuc, el Codi Civil de Catalunya (vegeu-los, tots ells, a http://civil.udg.edu/normacivil/catalunya.htm).

Per altra banda, cada cop prenen més importància les normes que tenen un origen supra- o internacional, això és, convenis internacionals, directives o reglaments comunitaris europeus, etc. 

Pel que fa a la legislació que es troba a Internet, podem diferenciar:

a) per una banda, existeixen pàgines que contenen el que s'ha anomenat "bases de legislació". Aquestes "bases" són llocs on podem trobar tota (o una selecció de) la legislació que regula una determinada matèria. Per més informació sobre aquestes bases vegeu l'apartat "Legislació" en aquesta mateixa web (http://civil.udg.edu/pagina/leges.htm). 

La utilització de les bases és recomanada quan sabem què és el que estem buscant i també on ho podem trobar, és a dir, quan ja tenim un cert coneixement de la matèria en qüestió. Així, per exemple, si ens interessa saber si encara és aplicable l'agreujant de nocturnitat en la comissió d'un delicte, anirem a buscar el Codi Penal de 1995; si el que busquem és la regulació del transport ferroviari de mercaderies perilloses, buscarem el Reial Decret de 1989 que la conté. Es pot aplicar l'agreujant de nocturnitat?
El problema és, tot sovint, que no disposem d'aquesta informació prèvia. Aleshores, el més fàcil pot ser utilitzar un buscador per paraules clau (vegeu pàgina 6), començar mirant les normes més generals (els codis o les lleis més importants) o bé, per últim, anar a una pàgina monogràfica sobre el tema que ens interessa, per tal d'esbrinar quines són les normes aplicables. A no ser, és clar, que disposem d'una edició actualitzada en suport paper!

Podem destacar les bases de legislació següents:

Pel que fa a la legislació autonòmica, podem fer esment del Projecte Norma Civil (http://civil.udg.edu/normacivil). Es tracta d'una web realitzada per l'Àrea de Dret civil de la Universitat de Girona amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Dins del Projecte hi trobareu tota la legislació civil catalana i gairebé tota l'espanyola, inclòs el Código Civil i la Ley de Enjuiciamiento Civil que va entrar en vigor el gener de 2001. Un dels avantatges d'aquesta base és que té un buscador (http://civil.udg.edu/normacivil/buscador/) que us permet trobar totes les lleis que parlen d'un determinat tema. 

Altres Comunitats Autònomes estan posant la seva legislació a Internet: és el cas, per exemple, d'Aragó (http://www.aragob.es/sid/legimat.htm). Base de dades aragonesa

Pel que fa a la legislació estatal, i tret de la legislació en matèria civil --que com s'ha dit es troba al Projecte Norma Civil (http://civil.udg.edu/normacivil/espanya.htm)--, poden destacar-se la base de legislació de "Noticias Jurídicas" (Editorial Bosch: http://noticias.juridicas.com/) i "vLex" (http://www.vlex.com). Aquestes dues bases també contenen algunes normes autonòmiques.

A la normativa comunitària europea pot accedir-s'hi fàcilment a través dels enllaços que recull el Centre de Documentació Europea de la Universitat de Girona (http://biblioteca.udg.edu/info_general/unitats/cde/).

b) Per altra banda trobareu pàgines monogràfiques que inclouen un apartat de legislació. La seva consulta pot ser molt útil perquè freqüentment contenen normativa especialitzada que no acostuma a trobar-se en les bases de legislació "generals". Un exemple és la web de "Cotton-Lex" (http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lexmenu.htm), que conté legislació d'interès per a persones afectades per una minusvalia. Aquestes pàgines poden ser molt útils per trobar materials específics que difícilment contenen les webs de caràcter més general. Tanmateix, s'ha de tenir en compte que moltes pàgines d'aquesta mena són elaborades per persones que no són juristes. Per aquest motiu, la seva fiabilitat pot ser eventualment menor.

(segueix)

(pàgina 1) (pàgina 2)

 

 


Pàgina principal
| Legislació | Jurisprudència | Publicacions | Llibreries | Index per matèriesEines
Institucions polítiques
Facultats i instituts | Col·legis professionals | Professionals | Dret hispanoamericàNotícies |
Suggeriments | Agraïments |
Webmaster: Dr. Albert Ruda

Copyright © 1996 -