Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Novetats 2008

Anterior Amunt Següent

   

Les novetats més recents apareixen primer:

Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
(BOE núm. 308, de 23-12-2008)

 
Orden EHA/3598/2008, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados
(BOE núm. 299, de 12-12-2008, pp. 49820-49822)

 
Real Decreto 1795/2008, de 3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la cobertura de la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de los hidrocarburos para combustible de los buques
(BOE núm. 278, de 18-11-2008, pp. 45825-45828)

 
Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor
(
BOE núm. 222, de 13-09-2008, pp. 37487-37494)
 
Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
(DOGC núm. 5175, de 17-07-2008, pp. 55923-56024)
 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
(DOGC núm. 5123, de 02-05-2008, p. 34378-34424)
 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo
(BOE núm. 154, de 26-06-2008, pp. 28482-28504)
 
Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges
(DOGC núm. 5090, de 13-03-2008, pp. 20775-20800)

 
Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu
(DOGC núm. 5082, de 03-03-2008, pp. 16654-16668)
 
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
(BOE núm. 48, de 25-02-2008, pp. 11072-11086)
 
     

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda