Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Vuitena. Reforma de la Llei d'arbitratge.

L'article 11 de la Llei 36/1988, de 5 de desembre, d'arbitratge, queda redactat en els termes següents:

«1. El conveni arbitral obliga les parts a atenir-se al que estipula i complir-ho, i impedeix als tribunals conèixer de les qüestions litigioses sotmeses a arbitratge en el conveni, sempre que la part a qui interessi ho invoqui mitjançant declinatòria.»

«2. Les parts poden renunciar per conveni a l'arbitratge pactat, i queda expedita la via judicial.

En tot cas, s'entén que hi renuncien quan, interposada la demanda per qualsevol de les parts, el demandat o tots els demandats, si són diversos, després de personar-se en el judici duguin a terme qualsevol gestió processal que no sigui proposar la declinatòria en la forma escaient.»