Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Cinquena. Reforma de la Llei de patents.

1. L'apartat primer de l'article 125 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, queda redactat en els termes següents:

«1. Els litigis civils que puguin sorgir a l'empara d'aquesta Llei s'han de resoldre en el judici que correspongui de conformitat amb la Llei d'enjudiciament civil.»

2. L'article 133 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, queda redactat en els termes següents:

«Qui exerceixi o hagi d'exercir una acció de les que preveu aquesta Llei pot sol·licitar a l'òrgan judicial que hi hagi d'entendre l'adopció de les mesures cautelars per assegurar l'efectivitat de les dites accions, sempre que justifiqui l'explotació de la patent objecte de l'acció en els termes de l'article 83 d'aquesta Llei o que ha iniciat uns preparatius seriosos i efectius a aquests efectes.»