Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Dissetena. Règim transitori en matèria d'abstenció i recusació, nul·litat d'actuacions i aclariment i correcció de resolucions.

Mentre no es reforma la Llei orgànica del poder judicial en les matèries que se citen a continuació, no són aplicables els articles 101 a 119 d'aquesta Llei, pel que fa a l'abstenció i la recusació de jutges, magistrats i secretaris judicials, ni l'apartat 2 de la disposició final onzena, ni els apartats 1, 2, 3 i 4 de la disposició final dotzena. Tampoc no s'apliquen, fins que no es reformi la Llei orgànica esmentada, els articles 225 a 230 i 214 d'aquesta Llei, sobre nul·litat de les actuacions i els aclariment i la correcció de resolucions, respectivament.