Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Desena. Reforma de la Llei canviària i del xec.

1. Es modifica l'últim paràgraf de l'article 67 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, de la Llei canviària i del xec, que queda redactat en els termes següents:

«Pel que fa a l'exercici de l'acció canviària només són admissibles les excepcions enunciades en aquest article.»

2. Es modifica el paràgraf segon de l'article 49 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec, i se substitueix l'expressió: «... com en l'executiva...» per la següent: «... per mitjà del procés especial canviari...».

3. Es modifica l'article 66 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec, que queda redactat en els termes següents:

«La lletra de canvi comporta l'execució per mitjà del judici canviari que regula la Llei d'enjudiciament civil en el capítol II, títol III, del llibre IV, per la quantitat determinada en el títol i per les altres quantitats, d'acord amb els articles 58, 59 i 62 d'aquesta Llei, sense que calgui el reconeixement judicial de les signatures.»

4. Es modifica l'article 68 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, canviària i del xec, que queda redactat en els termes següents:

«L'exercici de l'acció canviària, per mitjà del procés especial canviari, se sotmet al procediment que estableix la Llei d'enjudiciament civil.»