Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Tercera. Mitjans materials i recursos humans per a la constància de vistes, audiències i compareixences

En el termini d'un any, a partir del l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern de la Nació i els consells de govern de les comunitats autònomes que tinguin transferides les competències corresponents, han d'adoptar les mesures necessàries perquè els jutjats i els tribunals disposin dels mitjans materials i dels recursos humans necessaris per a la constància de les actuacions orals de conformitat amb el que disposa l'article 147 d'aquesta Llei.