Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Segona. Actualització de quanties.

1. El Govern, mitjançant reial decret, pot actualitzar cada cinc anys les quanties que assenyala aquesta Llei, amb l'informe del Consell General del Poder Judicial i el dictamen del Consell d'Estat.

2. Amb sis mesos d'antelació, com a mínim, a la plena implantació de la moneda europea (euro), el Govern, amb l'informe previ del Consell General del Poder Judicial i el dictamen del Consell d'Estat, ha de convertir a aquesta moneda les quanties que aquesta Llei estableix en pessetes, eliminar les fraccions d'aquella moneda i establir els imports en euros de manera que, de conformitat amb el que és habitual en les nostres lleis, siguin fàcils d'utilitzar. No obstant això, juntament amb les noves quanties en moneda europea, s'han de mantenir les que aquesta Llei estableix en pessetes en les regles sobre determinació de la classe de judici que s'ha de seguir i sobre accés als recursos.