Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Article 519. Acció executiva de consumidors i usuaris fundada en sentència de condemna sense determinació individual dels beneficiats.

Quan les sentències de condemna a què es refereix la regla primera de l’article 221 no hagin determinat els consumidors o usuaris individuals beneficiats per aquella, el tribunal competent per a l’execució, a sol·licitud d’un o diversos interessats i amb audiència del condemnat, ha de dictar interlocutòria en el qual resolgui si, segons les dades, característiques i requisits que estableix la sentència, reconeix els sol·licitants com a beneficiaris de la condemna. Amb testimoni d’aquesta interlocutòria, els subjectes reconeguts poden instar l’execució. El Ministeri Fiscal pot instar l’execució de la sentència en benefici dels consumidors i usuaris afectats.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei 26/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE Suplement en llengua catalana al núm. 151, de 25-06-2011, pp. 1-32. Per veure la redacció anterior feu click aquí].
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda