Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Article 63. Contingut de la declinatòria, legitimació per proposar-la i tribunal competent per conèixer-ne.

1. Mitjançant la declinatòria, el demandat i els que puguin ser part legítima en el judici promogut poden denunciar la falta de jurisdicció del tribunal davant el qual s'ha interposat la demanda, perquè el coneixement d'aquesta demanda correspon  tribunals estrangers, a òrgans d'un altre ordre jurisdiccional, a àrbitres o a medidadors.

També s'ha de proposar la declinatòria per denunciar la falta de competència de tota mena. Si la declinatòria es fonamenta en la falta de competència territorial, ha d'indicar el tribunal al qual, perquè es considera territorialment competent, s'haurien de remetre les actuacions.

2. La declinatòria s'ha de proposar davant el mateix tribunal que estigui coneixent del plet i al qual es consideri mancat de jurisdicció o de competència. No obstant això, la declinatòria es pot presentar també davant el tribunal del domicili del demandat, que l'ha de fer arribar pel mitjà de comunicació més ràpid possible al tribunal davant el qual s'hagi presentat la demanda, sens perjudici de remetre-la-hi per ofici l'endemà de la presentació.

[Aquest article està redactat conforme al Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en afers civils i mercantils (BOE núm. 56, de 6-3-2012, pp. 18783-18799. Sumplement en llengua catalana al núm. 56, 6-3-2012). Per veure la redacció anterior feu click aquí].