Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Anterior Amunt Següent

Article 6. Capacitat per ser part.

1. Poden ser part en els processos davant els tribunals civils:

1r   Les persones físiques.

2n  El concebut i no nascut, per a tots els efectes que li siguin favorables.

3r   Les persones jurídiques.

4t   Les masses patrimonials o els patrimonis separats que no tinguin transitòriament un titular o el titular dels quals hagi estat privat de les seves facultats de disposició i administració.

5è   Les entitats sense personalitat jurídica a les quals la llei reconegui capacitat per ser part.

6è   El ministeri fiscal, pel que fa als processos en què, d'acord amb la llei, hagi d'intervenir com a part.

7è   Els grups de consumidors o usuaris afectats per un fet danyós quan els individus que el componguin estiguin determinats o siguin fàcilment determinables.

Per demandar en judici és necessari que el grup es constitueixi amb la majoria dels afectats.

2. Sens perjudici de la responsabilitat que, d'acord amb la llei, pugui correspondre als gestors o als partícips, poden ser demandades, en tot cas, les entitats que, no havent complert els requisits legalment establerts per constituir-se en persones jurídiques, estiguin formades per una pluralitat d'elements personals i patrimonials posats al servei d'un fi determinat.

[Aquest article ha estat modificat per la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 28-10-2002, pp. 37922-37933). Si vol veure la nova redacció en castellà d'aquest article, cliqui aquí.]