Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei d'Enjudiciament Civil

Amunt Següent

Article 5. Classes de tutela jurisdiccional.

1. Es pot pretendre dels tribunals la condemna a una prestació determinada, la declaració de l'existència de drets i de situacions jurídiques, la constitució, la modificació o l'extinció d'aquestes últimes, l'execució, l'adopció de mesures cautelars i qualsevol altra classe de tutela que prevegi expressament la llei.

2. Les pretensions a què es refereix l'apartat anterior s'han de formular davant el tribunal que sigui competent i davant els subjectes als qui hagi d'afectar la decisió pretesa.