Llei d'Enjudiciament Civil
Llei d'Enjudiciament Civil
Llei d'Enjudiciament Civil
Llei d'Enjudiciament Civil
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Títol preliminar

Anterior Amunt Següent

De les normes processals i la seva aplicació

 

Article 1. Principi de legalitat processal.

En els processos civils, els tribunals i els qui hi acudeixin i intervinguin han d'actuar d'acord amb el que disposa aquesta Llei.

 

Article 2. Aplicació en el temps de les normes processals civils

Llevat que s'estableixi una altra cosa en disposicions legals de dret transitori, els afers que corresponguin als tribunals civils els han de substanciar sempre aquests tribunals civils d'acord amb les normes processals vigents, que mai no han de ser retroactives.

 

Article 3. Àmbit territorial de les normes processals civils

Amb les úniques excepcions que puguin preveure els tractats i convenis internacionals, els processos civils que se segueixin en el territori nacional es regeixen únicament per les normes processals espanyoles.

 

Article 4. Caràcter supletori de la Llei d'enjudiciament civil.

En defecte de disposicions en les lleis que regulen els processos penals, contenciosos administratius, laborals i militars, els són aplicables, a tots ells, els preceptes d'aquesta Llei.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda