Projecte Norma Civil
Departament de JustÝcia. Generalitat de Catalunya

pÓgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de JustÝcia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

LEC: Llibre I: TÝtol VI

Anterior Amunt SegŘent

De la cessaciˇ de les actuacions judicials i de la caducitat de la instÓncia

 

Article 236. Impuls del procediment per les parts i caducitat.

La falta d'impuls del procediment per les parts o els interessats no origina la caducitat de la instÓncia o del recurs.

 

Article 237. Caducitat de la instÓncia.

1. Es consideren abandonades les instÓncies i els recursos en tota classe de plets si, tot i l'impuls d'ofici de les actuacions, no es produeix cap activitat processal en el termini de dos anys, quan el plet estigui en primera instÓncia; i d'un, si Ús en segona instÓncia o pendent de recurs extraordinari per infracciˇ processal o de recurs de cassaciˇ.

Aquests terminis es compten des de l'˙ltima notificaciˇ a les parts.

2. Contra la interlocut˛ria que declari la caducitat es poden interposar els recursos de reposiciˇ i d'apelĚlaciˇ.

 

Article 238. Exclusiˇ de la caducitat per forša major o contra la voluntat de les parts.

No es produeix la caducitat de la instÓncia o del recurs si el procediment ha quedat paralitzat per forša major o per qualsevol altra causa contrÓria o no imputable a la voluntat de les parts o els interessats.

 

Article 239. Exclusiˇ de la caducitat de la instÓncia en l'execuciˇ.

Les disposicions dels articles que precedeixen no sˇn aplicables en les actuacions per a l'execuciˇ foršosa.

Aquestes actuacions es poden prosseguir fins a obtenir el compliment del que s'ha jutjat, encara que hagin quedat sense curs durant els terminis que assenyala aquest tÝtol.

 

Article 240. Efectes de la caducitat de la instÓncia.

1. Si la caducitat es produeix en la segona instÓncia o en els recursos extraordinaris que esmenta l'article 237, s'ha de considerar desistida l'apelĚlaciˇ o els recursos i ferma la resoluciˇ objecte de recurs i s'han de tornar les actuacions al tribunal del qual procedeixin.

2. Si la caducitat es produeix en la primera instÓncia, s'ha d'entendre produ´t el desistiment en aquesta instÓncia, per la qual cosa es pot interposar una nova demanda, sens perjudici de la caducitat de l'acciˇ.

3. La declaraciˇ de caducitat no ha de contenir la imposiciˇ de costes i cada part ha de pagar les causades a instÓncia seva i les comunes per meitat.

 

Universitat de Girona ęProjecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda