Llei 10/1996
Llei 22/2000
Llei 11/2001
Llei 37/1991
Llei d'unions estables de parella
Materials de Dret de família
Llei 1/2001
Decret 139/2002
Llei de suport a les famílies
Llei 3/2005
Llei 15/2009
Decret 135/2012
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Família

Anterior Amunt Següent

 
 • Codi de família
  Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família
  (DOGC núm. 2687, de 23-07-1998)
  [Llei derogada per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-10, p.61162-61260)]

UNIONS ESTABLES DE PARELLA

 • Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella
  (DOGC núm. 2687, de 23-07-1998)
  [Llei derogada per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-10, p.61162-61260)]

ACOLLIMENT

 • Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans
  (DOGC núm. 3304, de 12-01-2001, p. 535)
   
 • Llei 11/2001, de 13 de juliol, d’acolliment familiar per a persones grans 
  (DOGC núm. 3437, de 24-07-2001)

ADOPCIÓ

 • Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional
  (DOGC núm. 2153, de 12-01-1996)

MEDIACIÓ FAMILIAR

 • Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya
  (DOGC núm. 3355, de 26-03-2001)
  [Llei derogada per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat (DOGC núm. 5432, de 30-07-09, p. 60432-60448)]
   
 • Decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya
  (DOGC núm. 3641, de 23-05-2002)
   
 • Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat
  (DOGC núm. 5432, de 30-07-09, p. 60432-60448)
 • Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
  (DOGC núm. 6240 de 25-10-2012, p. 51832-51852)

PROTECCIÓ DELS MENORS

 • Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 2083, de 02-08-1995)
   
 • Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 2307, de 13-01-1997)
   
 • Decret 75/2006, de 11 d'abril, de desplegament de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i adolescents, en l'àmbit sancionador
  (DOGC núm. 4614, de 13-04-2006, pp. 17041-17044)

   

ALTRES

 • Llei 10/1996, de 29 de juilol, d'aliments entre parents
  (DOGC núm. 2238, de 2-8-1996)
  [Llei derogada per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-10, p.61162-61260)
   
 • Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare
  (DOGC núm. 2238, de 02-10-1996)
  [Llei derogada per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-10, p.61162-61260)]

   
 • Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials d'ajuda mútua
  (DOGC núm. 2801, de 8-01-1999)
  [Llei derogada per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la familia (DOGC núm. 5686, de 02-08-10, p.61162-61260)]
   
 • Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
  (DOGC núm. 3926, de 16-07-2003, p. 14212)
   
 • Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela
  (DOGC núm. 4366, de 19-04-2005, p. 9935)

   

 

Per veure les lleis sobre Dret de família que han quedat substituïdes, així com materials prelegislatius, si us plau cliqueu aquí.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda