Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 11/2001

Anterior Amunt Següent

Article 3

El pacte d’acolliment

1. Abans de formalitzar el pacte d’acolliment que estableix aquesta Llei s’exigeix la declaració d’idoneïtat de la persona o les persones acollidores estesa per l’Administració que tingui atribuïda la gestió del servei d’acolliment de persones grans. S’han de determinar per reglament les condicions i el procediment administratiu per a l’obtenció de la declaració d’idoneïtat, i també les causes i el procediment per a la revocació de la declaració d’idoneïtat.

2. L’administració competent en matèria de serveis socials ha de garantir, en la mesura que sigui possible, que la persona acollida no sigui desarrelada del seu entorn social.

3. Si la salut, la seguretat i el benestar psíquic o moral de la persona acollida es troben amenaçats o compromesos per les condicions de l’acolliment o si d’una altra manera greu s’incompleixen els requisits exigibles per a l’acolliment, l’Administració competent en matèria de serveis socials pot adoptar les mesures cautelars que siguin pertinents.

4. En tots els supòsits d’extinció de l’acolliment, la persona acollidora o la que és acollida ho han de comunicar a l’administració competent pel que fa a la gestió de l’acolliment segons aquesta Llei.

5. Es garanteix la intervenció protectora de l’Administració tant en el moment de l’autorització com en el decurs de la vigència del pacte, i aquesta ha de vetllar periòdicament perquè el pacte es compleixi correctament, i també per les condicions de les persones acollides, especialment per llur benestar físic, psíquic i social.

6. L’administració competent en matèria de serveis socials és responsable del seguiment d’un nou acolliment per a la persona acollida afectada per l’extinció de l’acolliment anterior.

7. En els termes establerts pel Codi de família de Catalunya, les persones o les entitats públiques o privades que com a conseqüència de l’extinció d’un acolliment han donat aliments a la persona acollida es poden subrogar en les accions d’aquesta contra l’acollidor o els acollidors per l’import dels aliments donats.