Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 10/1996

Anterior Amunt Següent

 

Article 8
1. La quantia dels aliments es determina en proporció a les necessitats de l'alimentat i als mitjans econòmics i a les possibilitats de la persona o les persones obligades a prestar-los. En ésser determinats, les parts, de mutu acord, o el jutge han d'establir les bases de llur actualització anual d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum o similar, sens perjudici que s'estableixin altres bases complementàries d'actualització.
2. El jutge, ateses les circumstàncies del cas i per raons d'equitat, pot moderar l'obligació d'aliments en relació amb una o més persones obligades amb l'increment proporcional de les obligacions de les restants. El jutge pot acordar aquesta moderació tant en el moment d'establir la quantia com en el cas que sobrevinguin noves circumstàncies.
3. Tant l'alimentat com les persones obligades a prestar aliments, ateses les circumstàncies, poden demanar l'augment o la reducció dels aliments. En el supòsit que siguin més d'un els obligats, la reducció de l'aportació d'algun d'aquests comporta l'augment proporcional de les aportacions de la resta.Té dret a reclamar aliments només la persona que els necessita o, si és el cas, el seu representant legal.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda