Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 28

Tipus d’infraccions

1. Són infraccions lleus els fets assenyalats en l’article 27 c, d i e que no comporten perjudicis a les parts.

2. Són infraccions greus els fets assenyalats en l’article 27 a, b, f i g que no comporten perjudicis greus a les parts, i també la reiteració d’una infracció lleu en el termini d’un any. Així mateix, són infraccions greus les assenyalades en l’article 27 c, d i e que comporten perjudicis lleus a les parts.

3. Són infraccions molt greus els fets assenyalats en l’article 27 a, b i c que comporten perjudicis greus a les parts, i també la reiteració d’una infracció greu en el termini de dos anys.

4. En tots els casos, les violacions dels deures d’imparcialitat i de confidencialitat tenen sempre, com a mínim, el caràcter d’infracció greu.