Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 24

Retribució

1. Les persones que s’acullen a la mediació i no tenen dret a la gratuïtat d’aquesta, regulada per l’article 9, han d’abonar a la persona mediadora, si l’altra part sí que té reconegut aquest dret, la meitat de les tarifes que el Departament de Justícia estableix.

2. El Centre retribueix les persones mediadores en els supòsits de gratuïtat de la mediació, d’acord amb les tarifes que el Departament de Justícia estableix.

3. Si cap de les dues persones que s’acullen a la mediació no té dret a la gratuïtat d’aquest servei i s’inicia sense intervenció de l’autoritat judicial, han d’abonar a la persona mediadora els honoraris que pactin a l’inici de la mediació. Els col·legis professionals poden establir uns honoraris orientatius ponderats per la complexitat de la mediació i el temps dedicat. En aquest cas, únicament és d’aplicació el capítol V pel que fa a les persones mediadores, si bé poden acordar que la mediació es desenvolupi d’acord amb els preceptes del capítol III.