Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 16

Inici de la funció mediadora

1. La mediació es pot iniciar:

a) A petició d’ambdues parts de comú acord.

b) A instància d’una de les parts, sempre que l’altra part n’hagi manifestat l’acceptació dins el termini de deu dies des que el Centre l’hagi citat a aquest efecte.

2. En el cas que el Centre de Mediació Familiar de Catalunya nomeni un mediador o mediadora designat de comú acord per les parts, la notificació del nomenament només s’ha de fer a la persona designada.