Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 8

Requisits previs

1. Les parts que se sotmeten a la mediació familiar han d’acceptar les disposicions i la tramitació establertes per aquesta Llei. També han d’acceptar les tarifes de la mediació, les quals han d’ésser facilitades abans d’iniciar-la, llevat que gaudeixin del dret a la gratuïtat que estableix l’article 9.1.

2. La mediació es pot convenir abans de la iniciació de les actuacions judicials o en el curs d’aquestes, però en aquest darrer cas han d’haver quedat en suspens a petició d’una de les parts, acceptada per l’altra, o de totes dues parts de comú acord.

3. Les parts poden designar de comú acord la persona mediadora entre les inscrites en el Registre General del Centre de Mediació Familiar de Catalunya o en els registres de col·legis professionals. Altrament, han d’acceptar la que sigui designada pel Centre.

4. Ha d’haver transcorregut un any, com a mínim, des que s’hagi donat per acabada una anterior mediació sobre un mateix objecte o que aquesta hagués estat intentada sense acord, per tal que pugui haver-hi una nova mediació, llevat que el Centre de Mediació Familiar de Catalunya apreciï circumstàncies sobrevingudes que aconsellen abans una nova mediació, en especial, per a evitar un greu perjudici dels fills, si són menors o discapacitats.