Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 1/2001

Anterior Amunt Següent

Article 4

Funcions dels col·legis professionals

Són funcions dels col·legis professionals que integren els professionals que duen a terme mediacions en l’àmbit d’aquesta Llei:

1. Portar el Registre de persones mediadores que estiguin col·legiades, declarar-ne la capacitació i comunicar-ne les altes i baixes al Centre de Mediació Familiar de Catalunya.

2. Proposar al Centre de Mediació Familiar de Catalunya la persona mediadora quan les parts s’adrecin al col·legi professional.

3. Comunicar al Centre de Mediació Familiar de Catalunya les mesures adoptades com a conseqüència dels expedients disciplinaris que hagin estat incoats a persones mediadores.

4. Fer el seguiment de les mediacions portades a terme pels col·legiats.

5. Programar i dur a terme la formació específica en l’àmbit de la mediació.

6. Col·laborar amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.

7. Estudiar les tècniques de mediació familiar.

8. Elaborar propostes i emetre els informes sobre el procés de mediació que, en relació amb les seves funcions, li siguin demanades pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.

9. Trametre al Centre de Mediació Familiar de Catalunya una memòria anual de les activitats del col·legi professional en l’àmbit de la mediació.