Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Disposicions transitòries

Primera

—1  Durant el primer any d’entrada en vigor del Reglament que s’aprova per aquest Decret, els col·legis d’advocats, el de psicòlegs, el de diplomats en treball social i assistents socials, el d’educadores i educadors socials i el de pedagogs poden habilitar per actuar com a persones mediadores les persones col·legiades que acreditin la seva experiència professional i la seva formació de la manera següent:

a) Cinc anys d’exercici de la professió en els últims vuit anys, acreditant l’experiència professional, en el cas d’haver-la desenvolupat com a personal al servei d’administracions públiques, mitjançant un certificat d’aquestes d’haver exercit durant aquests anys funcions de les professions que són susceptibles d’habilitació.

b) Acreditar una formació especialitzada amb un mínim de 80 hores acumulables. Les 80 hores de formació poden reduir-se a 50 hores acumulables en el cas que s’acrediti una experiència mínima d’un any d’actuació professional amb aplicació de les tècniques de la mediació.

c) Realitzar un curs de formació organitzat pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya o per algun dels col·legis professionals esmentats a l’apartat 1 d’aquesta disposició, d’un mínim de 20 hores de durada amb un contingut mínim de coneixements de l’evolució de les tècniques de mediació, de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, i del Reglament de mediació.

—2  S’habilita la persona titular del Departament de Justícia per prorrogar, si fos necessari, aquest termini per un any més.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda