Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Disposició addicional única

—1  El reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta regulat al Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, comporta el reconeixement del dret a mediació gratuïta.

—2  Els formularis de sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta recolliran els epígrafs corresponents a la sol·licitud de mediació gratuïta i es podran recollir, a més dels llocs especificats a l’article 9 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, als col·legis que actuen en l’àmbit de la mediació regulada a la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, i en tots aquests informaran del reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i del dret de mediació gratuïta i dels requisits necessaris per obtenir-lo i ajudaran els sol·licitants en la redacció dels impresos o formularis normalitzats que s’hagin establert.

—3  El Departament de Justícia subvencionarà mitjançant els consells de col·legis, si n’hi ha, o els col·legis, segons el cas, les actuacions corresponents a la mediació gratuïta. Aquesta subvenció comprendrà també una contribució a la despesa derivada de la gestió col·legial del servei de mediació gratuïta. A aquesta subvenció li és d’aplicació el que estableixen els articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34.1 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, amb les modificacions que resulten del Reglament de mediació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda