Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 18

Nombre de sessions

1. La persona mediadora ha de celebrar almenys una sessió inicial a la qual assisteixin les dues parts. En cas que no compareguin a la primera sessió o només ho faci una d’aquestes, ha de fixar una nova sessió, si s’ha justificat la no-assistència, en el termini dels 10 dies següents. Si la segona sessió a què les parts han estat convocades no es pot dur a terme per inassistència injustificada d’una o ambdues parts, s’aixeca acta i es dóna per acabada la mediació, cosa que es comunica al Centre. Atès que la mediació no s’haurà dut a terme, la persona mediadora mantindrà el seu torn dins la relació de mediadors.

2. Per tancar una mediació sense acord, s’han de celebrar un mínim de tres sessions si és una mediació total i un mínim de dues sessions si és una mediació parcial, incloent-hi en ambdós casos la sessió inicial.

3. La persona mediadora pot celebrar un màxim de sis sessions si és una mediació total i un màxim de tres si és parcial, incloent-hi en ambdós casos la sessió inicial. Cada sessió ha de tenir una duració màxima de 90 minuts.

4. En el termini de tres mesos s’han de celebrar les sessions previstes, llevat de causa justificada, cas en el qual la persona mediadora i les parts poden sol·licitar pròrroga mitjançant escrit motivat.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda