Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 14

Sol·licituds

1. Les parts interessades en una mediació poden presentar la sol·licitud al Centre o als col·legis professionals mitjançant un formulari que s’aprova per ordre de la persona titular del Departament de Justícia, on ha de constar:

a) Les seves dades personals i les de l’altra part.

b) L’objecte de la mediació.

c) El partit judicial on s’ha iniciat o s’hauria d’iniciar, si escau, el procés judicial corresponent.

d) Si s’ha reconegut a les parts o a una d’aquestes el dret d’assistència jurídica gratuïta, també cal adjuntar una còpia de la sol·licitud del reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta.

2. Si la petició no es formula conjuntament, el Centre o el col·legi professional que rep la petició d’una de les parts la notifica a l’altra part, que ha de manifestar si accepta o no la mediació en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació. El silenci s’interpreta com a rebuig a la mediació.

3. Si l’altra part accepta la mediació i en demana la gratuïtat, sense que tingui reconegut el dret d’assistència jurídica gratuïta per al procediment judicial corresponent, haurà de presentar la sol·licitud a aquest efecte.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda