Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 139/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 1

El Centre de Mediació Familiar de Catalunya

1. El Centre de Mediació Familiar de Catalunya, en endavant el Centre, adscrit a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, té atribuït l’exercici de les competències sobre mediació familiar que li atorga la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, en endavant la Llei, que desenvolupa les previsions de l’article 79.2 i de la disposició final tercera de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família.

2. Al capdavant del Centre hi ha un/a director/a nomenat/ada per la persona titular del Departament de Justícia, que executa i dirigeix les actuacions que corresponen al Centre i al personal adscrit.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda