Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte de Llei del Codi de Família
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Projecte de Llei del Codi de Família

Anterior Amunt Següent

 

Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana  (Sessió 11 de juny de 1998)  

(Nota: el Codi de Família ha estat aprovat pel Parlament de Catalunya en sessió de 30 de juny de 1998)  

Índex

 

Títol I. Els efectes del matrimoni

Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Relacions econòmiques entre els cònjuges
Capítol III. Els capítols matrimonials

Capítol IV. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora dels capítols matrimonials
Capítol V. Els drets viduals familiars
 

Títol II. Els règims econòmics matrimonials

Capítol I. El règim de separació de béns i les compres amb pacte de supervivència

Capítol II. El règim de participació en els guanys

Capítol III. L'associació a compres i millores
Capítol IV. L'agermanament o pacte de mig per mig
Capítol V. El pacte de convinença o mitja guadanyeria
Capítol VI. El règim de comunitat de béns
 

Títol III. Els efectes de la nul.litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial

Títol IV. La filiació

Capítol I. La determinació de la filiació

Capítol II. Les accions de filiació

Capítol III. Els efectes de la filiació

Títol V. L'adopció

Capítol I. Requisits
Capítol II. Constitució i règim

Títol VI. La potestat del pare i de la mare

Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. L'exercici de la potestat
Capítol III. El contingut de la potestat
Capítol IV. L'extinció de la potestat i els efectes de l'emancipació
Capítol V. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat
Capítol VI. El desemparament

Títol VII. La tutela i les altres institucions tutelars

Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. La delació de la tutela

Capítol III. Desenvolupament de la tutela

Capítol IV. Contingut de la tutela

Capítol V. Extinció de la tutela
Capítol VI. El consell de tutela
Capítol VII. La curatela
Capítol VIII. El defensor o defensora judicial
Capítol IX. Aspectes registrals
Capítol X. La guarda de fet
 

Títol VIII. Els aliments entre parents

Disposició addicional

Disposicions transitòries

Disposicions finals

 

 

 


Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda