Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família

(DOGC núm. 2687, de 23 de juliol de 1998)  

Índex

Títol I. Els efectes del matrimoni

Capítol I. La determinació de la filiació

Capítol II. Les accions de filiació

Capítol III. Els efectes de la filiació

Títol V. L'adopció

Capítol I. Requisits
Capítol II. Constitució i règim

Títol VI. La potestat del pare i de la mare

Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. L'exercici de la potestat
Capítol III. El contingut de la potestat
Capítol IV. L'extinció de la potestat i els efectes de l'emancipació
Capítol V. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat
Capítol VI. El desemparament

Títol VII. La tutela i les altres institucions tutelars

Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. La delació de la tutela

Capítol III. Desenvolupament de la tutela

Capítol IV. Contingut de la tutela

Capítol V. Extinció de la tutela
Capítol VI. El consell de tutela
Capítol VII. La curatela
Capítol VIII. El defensor o defensora judicial
Capítol IX. Aspectes registrals
Capítol X. La guarda de fet
 

Títol VIII. Els aliments entre parents

Disposició addicional

Disposicions transitòries

Disposicions finals

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda