Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de Família

Anterior Amunt Següent

Article 73. Extinció del règim

El règim de comunitat de béns s'extingeix en tot cas per:

a).La dissolució o la declaració de nul.litat del matrimoni.

b).La separació judicial.

2. El règim de comunitat també es pot extingir anticipadament per decisió judicial, a petició d'un dels cònjuges, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a).La separació de fet per un període superior a dos anys.

b).La gestió patrimonial irregular que comprometi greument els interessos de la família.