Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de Família

Anterior Amunt Següent

Article 68. Béns privatius

1. Són béns privatius de cada cònjuge:

a).Aquells als quals s'atribueixi aquesta condició en capítols.

b).Els adquirits per donació, herència o llegat.

c).Els adquirits amb clàusula reversional o gravats de restitució fideïcomissària.

d).Els adquirits per subrogació real d'altres béns privatius.

e).Les quantitats procedents d'indemnitzacions per danys morals.

f).Els necessaris per a l'exercici de la professió i la roba i els objectes d'ús personal que no siguin d'un valor extraordinari.

2. L'exclusió d'un bé o d'un dret de la comunitat només es pot oposar a terceres persones des que consti en els registres públics o des que la tercera persona coneix la condició privativa.