Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Codi de Família

Anterior Amunt Següent

Article 237. Casos de curatela

Estan sotmesos a curatela:

a).Els menors d'edat emancipats o que han obtingut el benefici de la majoria d'edat quan el pare i la mare o els tutors es morin o quedin impedits per a exercir l'assistència prescrita per la llei, amb excepció de la persona menor emancipada per matrimoni amb persona major d'edat.

b).Els pròdigs.

c).Els incapacitats en relació amb els quals no s'hagi considerat adequada la constitució de la tutela.

d).Els béns disposats mortis causa a favor d'una persona no concebuda, en els termes establerts pel Codi de successions.