Llei 19/1998
Llei 6/1990
Llei 13/1990
Llei 22/1991
Llei 13/2000
Llei 22/2001
Llei 25/2001
Llei d'urbanisme
Llei de drets reals de garantia
Llei 22/2003
Decret 287/2003
Llei 10/2004, de 24 de desembre
Llei 4/2005
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol
Decret 305/2006
Decret Llei 1/2007
Decret Legilatiu 2/2008
Llei 5/2009
Codi civil de Catalunya
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Drets reals

Anterior Amunt Següent

 Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos
(DOGC, núm. 1273, de 28-03-1990)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]
 

Llei 13/1990, de 9 de juliol, de l'acció negatòria, les immissions, les servituds i les relacions de veïnatge (DOGC núm. 1319, de 18-07-1990)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]
 

Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa moble
(DOGC núm. 1530, de 16-12-1991)
[Llei derogada per la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia (DOGC núm.3679, 17-07-2002, p. 13038)]
 

Llei 13/2000, de 20 de novembre, de regulació dels drets d’usdefruit, d’ús i d’habitació
(DOGC núm. 3277, de 30-11-2000)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]
 

Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent
(DOGC núm. 3556, de 18-01-2002)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]  
 

Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocupació
(DOGC núm. 3556, de 18-01-2002)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]
 

Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia
(DOGC núm. 3680, de 18-07-2002)
[Llei derogada per la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, pp. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)]
 

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals
(DOGC núm. 3926, de 16-07-2003)
[Llei derogada pel Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.(DOGC núm. 5113, de 17.04.2008, p. 29665)]
 

Llei 4/2005, de 8 d'abril, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat de Catalunya
(DOGC núm. 4366, de 19-04-2005, p. 9937)
 

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, de 24-05-2006, p. 23167-23202; correcció d'errades DOGC núm. 4655, de 15-06-2006, p. 26128)
 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
(DOGC núm. 5113, de 17.04.2008)
 

Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
(DOGC núm. 5374, de 7-5-2009)

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda