Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 30

La titularitat del dret de cens

1. El cens pot constituir-se a favor de qualsevol persona o persones, encara que no siguin les que transmeten la finca que resta gravada.

2. Això no obstant, el cens constituït resta sense efecte si la persona o persones sobre la vida de les quals s'ha constituït moren, com a conseqüència d'una malaltia existent en el moment de la constitució, dins els dos mesos següents a aquesta. Se n'exceptua el cas que la malaltia fos coneguda pel censalista.

3. En el supòsit de cotitularitat del dret de cens, quan la designació dels beneficiaris ha estat conjunta, si un d'ells no accepta o, havent acceptat, es mor, la seva quota en el dret de cens incrementa la dels altres beneficiaris.