Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 27

La cotitularitat del dret de cens

1. Si el cens que grava la finca alienada pertany a diverses persones en proindivís, no es pot exercir el dret de fadiga si no ho fan tots conjuntament, un o diversos d'ells per cessió dels restants.

2. En el supòsit que el dret de cens estigui gravat amb un usdefruit, el dret de fadiga correspon sempre al nu propietari. Si està gravat amb un fideïcomís, correspon al fiduciari, que pot pagar el preu d'adquisició a càrrec del fideïcomís, o a càrrec seu, si bé en aquest darrer cas pot reclamar del fideïcomissari, al moment oportú, l'import satisfet.