Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 23

L'exercici del dret de fadiga

1. Per raó del dret de fadiga, el propietari de la finca gravada o el titular del dret de cens que pretenguin alienar-los a títol onerós han de notificar notarialment al censalista o al censatari, fefaentment, la proposta de transmissió un mínim de quinze dies abans de l'alienació i, dins d'aquest termini, el censalista o, si escau, el censatari, ha de notificar fefaentment al propietari o al censalista que exerceix el seu dret i requerir-lo per a l'atorgament de l'escriptura i el pagament del preu, que pot consignar judicialment o dipositar notarialment, si aquest es negava a rebre el preu.

2. Si no hi ha notificació, el censalista i el censatari tenen, recíprocament, el dret de retracte, que pot ésser exercit dins l'any següent a la data de la inscripció de l'alienació en el Registre de la Propietat.