Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 15

Les excepcions a la meritació de lluïsme

En cap cas no es deu el lluïsme:

1. En alienacions fetes per expropiació forçosa o per aportació de la finca a juntes de compensació o adjudicacions d'aquestes als seus membres.

2. En alienacions fetes a títol gratuït, sigui qui sigui l'adquirent, i en les transmissions per causa de mort.

3. En les adjudicacions de la finca per dissolució de comunitats matrimonials de béns o per cessió substitutiva de pensió, en supòsits de divorci o separació i en el de nul·litat del matrimoni.

4. En l'agnició de bona fe, és a dir, la declaració que, dins de l'any de la signatura del contracte, fa el comprador d'haver fet l'adquisició en interès i amb diner de la persona que designa.

5. En les transmissions de finques situades a la Vall de Ribes i a la vila de Moià.