Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 12

La redempció del cens

1. La redempció no pot ésser parcial, de manera que ha de comprendre necessàriament i íntegrament la pensió i, si escau, els altres drets inherents als cens.

2. El censatari no pot imposar la redempció si no està al corrent en el pagament de tot allò que degui al censalista per raó del cens.

3. La redempció es formalitza en escriptura pública i s'efectua, si no hi ha un acord en contra, amb el lliurament de la quantitat equivalent al valor de la finca que consti al títol de constitució. En el cas que s'hagi estipulat el lluïsme, el preu de redempció ha d'incloure també l'import d'un lluïsme. En el supòsit que el cens s'hagi adquirit per usucapió, el valor de la finca ha d'ésser el que tenia en el moment d'iniciar-se l'esmentada usucapió.

4. Del preu de redempció, se'n dedueix l'entrada, si se n'ha estipulat el pagament en el títol de constitució.

5. El preu de redempció, si no es pacta el contrari, s'ha de satisfer en diner i al comptat.