Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 10

L'extinció del cens

El cens s'extingeix:

a) Per pèrdua de la finca:

1. En el cas d'expropiació forçosa s'ha d'efectuar necessàriament la redempció del cens.

2. La pèrdua parcial de la finca no eximeix de pagar la pensió, llevat que la pèrdua afecti la major part de la finca, ja que, llavors, es redueix proporcionalment la pensió.

b) Per expiració del termini o del compliment de la condició.

c) Per consolidació.

d) Per prescripció extintiva, que corre des del dia que el censatari deixa de pagar la pensió.

e) Per redempció.

f) Per renúncia del censalista.