Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/1990

Anterior Amunt Següent

Article 5

La transmissibilitat de la finca i del cens

1. El censatari pot alienar la finca gravada amb el cens; el censalista també pot fer-ho respecte al seu dret de cens.

2. El dret de fadiga es reconeix només al censatari. Per raó del dret de fadiga, el censatari pot exercir el dret de tempteig i, si escau, el dret de retracte per adquirir el dret de cens que hagi estat alienat a títol onerós, pel mateix preu i en les condicions convingudes entre el censalista i l'adquirent.

3. L'exercici d'aquest dret de fadiga es fa d'acord amb el que estableix la secció tercera del capítol segon.