Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/1991

Anterior Amunt Següent

Article 13

1. El creditor pignoratici es pot negar a la restitució de la penyora fins que no li sigui pagat totalment el crèdit garantit.
2. El creditor pignoratici ha de conservar amb diligència la cosa retinguda, i no la pot utilitzar, llevat de l'ús conservatiu. Les despeses resultants d'aquesta conservació queden sotmeses al règim de la penyora.
3. Hom presumeix renunciat el dret de penyora quan la cosa empenyorada es trobi en poder del seu propietari.