Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/1991

Anterior Amunt Següent

Article 12

1. Si s'hagués pactat així expressament, el deutor pot substituir la totalitat o una part de les coses fungibles donades en penyora, entenent per coses fungibles aquelles que es poden substituir per d'altres de la mateixa espècie i qualitat.
2. En el cas de valors cotitzables, la substitució d'uns valors per uns altres es fa pel preu de les respectives cotitzacions en el mercat oficial el dia de la substitució. En el cas de valors no cotitzables, per acreditar la substitució és suficient la tinença d'aquests en poder del creditor pignoratici o del tercer designat, amb l'oportuna menció inscrita en el mateix efecte o document acreditatiu del dret. En els dos supòsits establerts en aquest apartat s'ha de respectar la legislació específica en la matèria, i són admissibles les diferències de valor fins al cinc per mil, cas en el qual el deutor ha de reposar immediatament la diferència en metàl·lic.