Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

 


LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

[DOGC núm. 5038, de 31-12-2007]

Disposició addicional setena

Mesures relatives a l'aplicació de la Llei 22/2003

1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2008 el termini establert per a l'entrada en vigor de la prohibició continguda en l'article 11.1 de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals als municipis o a les entitats supramunicipals que tenen delegades les competències en la matèria, si acrediten una dificultat greu per a l'aplicació de la prohibició esmentada. Per a poder optar a la pròrroga, els municipis o les entitats supramunicipals esmentades han de presentar un pla en què es comprometin a assolir, en el període abans indicat, els objectius establerts per l'article 11.1 esmentat.

2. Les pròrrogues en l'aplicació de l'article 11.1 de la Llei 22/2003 que el Govern ha atorgat a l'empara de la disposició addicional tercera de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, mantenen la vigència fins al 31 de desembre de 2008.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda