Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/2001

Anterior Amunt Següent

Segona

L’acreditació de la rabassa morta

1. Totes les persones titulars d’una rabassa morta inscrita en el Registre de la propietat n’han d’acreditar la vigència abans de cinc anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la qual cosa s’ha de fer constar en una nota marginal.

2. L’acreditació de la rabassa morta s’ha de fer mitjançant una instància signada per la persona titular, adreçada al Registre de la propietat en què consti inscrita, en la qual s’identifiqui la rabassa morta i la finca sobre la qual recau i se sol·liciti la nota marginal corresponent.

3. Quan hagi transcorregut el termini de cinc anys sense que s’hagi fet constar la vigència de la rabassa morta en els termes que estableixen els apartats 1 i 2, resta extingida i pot ésser cancel·lada per caducitat, a instància del cedent, d’acord amb el que disposa la legislació hipotecària.