Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/2001

Anterior Amunt Següent

Article 26

Durada del dret de tanteig

1. El dret de tanteig de naturalesa real es pot constituir per temps indefinit quan se n’hagi pactat l’exercici per a la primera transmissió, i es pot constituir per un temps que no pot ésser de més de deu anys quan se n’hagi pactat l’exercici per a segones i ulteriors transmissions.

2. El dret de tanteig de naturalesa personal es pot constituir per un temps determinat que no pot ésser de més de deu anys.

3. El dret de tanteig pot ésser objecte, per acord, de successives pròrrogues, però cadascuna d’aquestes no pot excedir el temps màxim establert pels apartats 1 i 2.