Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/2001

Anterior Amunt Següent

Article 24

Requisits del títol de constitució

El títol de constitució, a més de les estipulacions i del domicili a efectes de les notificacions preceptives i dels altres pactes que el constituent o els constituents tinguin per convenient, ha de contenir, com a mínim, els requisits següents:

a) El termini de duració del dret i, si escau, el termini per exercir-lo.

b) Quan sigui el cas, la voluntat del constituent o dels constituents de configurar el dret amb caràcter real.

c) Quan es tracti d’un dret d’opció a una adquisició onerosa, la contraprestació per a l’adquisició del bé o els criteris per fixar-la. En el cas que es prevegin clàusules d’estabilització, s’ha de tractar de criteris objectius i el preu s’ha de poder fixar amb una simple operació aritmètica.

d) Quan el dret s’hagi constituït a títol onerós, la prima pactada, si escau, per constituir-lo.